NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

mgr Bożena M. Musielak
Oligofrenopedagog, terapeuta, działacz społeczny, propagator arteterapii oraz aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy i dramy. Inspiracje do swoich zajęć czerpie z wielu warsztatów, kursów, seminariów z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny. Wykształcenie: wyższe magisterskie. Kierunek: pedagogika. Specjalność: teatr. Studia podyplomowe w zakresie: edukacja i rehabilitacja osób (…) - Oligofrenopedagogika.

I. Arteterapia w szerszym znaczeniu jest interdyscyplinarną formą prowadzenia terapii przy udziale różnych dziedzin sztuki: plastyki, teatru, muzyki, a także z wykorzystaniem zabawy i kontaktu z naturą. Arteterapia inaczej terapia przez sztukę, terapia przez twórczość, jest uznaną formą pomocy psychologicznej, wspomagającą proces leczenia, rehabilitacji, znajdującą zastosowanie w rewalidacji. Oddziaływanie przez sztukę ma również duże znaczenie w procesie kształtowania emocjonalnego, intelektualnego i społecznego jednostki. Techniki pracy stosowane w arteterapii służą wspieraniu rozwoju, profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń psychofizycznych. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń z tą formą pomocy.

Elementarną częścią arteterapii jest sama radość w procesie tworzenia nie zaś efekt finalny działań, jednakże tenże efekt może być pomocny do celów diagnostycznych terapii.  

Cel całościowy : działania rozwijające wyobraźnię, swobodną twórczości oraz spontaniczną ekspresję dzieci. Działania twórcze mają wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny, motoryczny i poznawczy uczestników. W trakcie zajęć, jak i podczas spontanicznej radosnej zabawy dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Zajęcia dają okazję do poznania swoich emocji, kształtują poczucie własnej wartości. Aktywność twórcza angażuje procesy nieświadome, dlatego zastosowanie arteterapii może być pomocne w wyrażaniu nieuzewnętrznionych emocji, których świadomy umysł nie jest w stanie rozpoznać. Zastosowanie terapii przez sztukę pomaga rozpoznać potrzeby poznawczo-rozwojowe, odreagować wewnętrzne napięcia i frustracje, ma wpływ na poprawę lub utrzymanie zdrowia i jakości życia. Adresowane jest dla każdej grupy wiekowej.  

Zakres:

 • plastykoterapia z elementami działań plastycznych,
 • biblioterapia z elementami bajkoterapii,
 • ludoterapia z elementami gier i zabaw integrujących,
 • teatroterapia z elementami gry pantomimicznej, improwizacji i dramy,
 • działania arteterapeutyczne z elementami muzykoterapii,
 • działania arteterapeutyczne z elementami choreoterapii,
 • arteterapia z elementami terapii pedagogicznej,
 • arteterapia z elementami socjoterapii,
 • pozostałe działania arteterapeutyczne: praca ze słowem i rekwizytem.

Forma: zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb uczestników

II. Trening funkcjonowania w środowisku – nauka samodzielnego funkcjonowania.

III. Zajęcia socjalizacyjne dla dzieci z trudnościami w relacjach społecznych.

IV. W przygotowaniu praca metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Główna idea tej metody to posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń jego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

 1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
 2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.
 3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

mgr Magdalena Dostal
Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Indywidualnej stymulacji Słuchu- Johansen IAS. Specjalista w zakresie terapii dzieci i młodzieży, a w szczególności : zagrożonych autyzmem, autystycznych, zespołem Aspergera, niedosłyszących oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Dla kogo przeznaczona jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod stosowanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym np.:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych: cięcie nożyczkami, rysowanie itp.);
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • obniżona jakość pisma / rysunku;
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;
 • problemy emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD);.
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
 • niedowidzących;
 • niedosłyszących;
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)
 • z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Reta,)
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

Terapia integracji sensorycznej jest także stosowana jako metoda profilaktyczna m.in. u dzieci z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych lub znacznie po terminie, po pobytach na oddziale noworodków z intensywną opieką medyczną, po powikłanych porodach, urodzonych przez cesarskie cięcie. Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji zostaną rozpoznane deficyty leżące u podstaw zaburzeń, tym efekty terapii będą lepsze. Metoda integracji sensorycznej jest także wykorzystywana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się i problemów rozwojowych oraz forma wspomagająca rozwój dzieci prawidłowo rozwijających się. Terapia integracji sensorycznej niweluje, powstałe w wyniku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje umożliwiając dziecku prawidłowy rozwój. Z dysfunkcji tych się nie wyrasta, nie zanikną one samoczynnie, dlatego też jeżeli Państwa zaniepokoi zachowanie, funkcjonowanie dziecka warto jest zgłosić się do wykwalifikowanego Terapeuty który przeprowadzi diagnozę i określi czy problemy te wynikają z zaburzeń integracji sensorycznej.

Diagnoza Integracji Sensorycznej ( czas trwania diagnozy 2-3 godz. )
Podopieczni Fundacji "Nowa Nadzieja" - 100 - 120 zł
Dzieci spoza Fundacji - 150 - 170 zł

Terapia Integracji Sensorycznej (czas trwania terapii 45 - 60 min.)
Podopieczni Fundacji "Nowa Nadzieja" - 40 zł
Dzieci spoza Fundacji - 60 zł.

mgr Joanna Dolna
(Gabinet terapeutyczno-szkoleniowy Jo-Da)
– nauczyciel-terapeuta - oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczycielka; prowadząca zajęcia Play Attention Learning System kształcące koncentrację, ćwiczące pamięć krótko- i długotrwałą, pozwalające doprowadzać zadania do końca, wpływające na grafomotorykę, motorykę dużą, uczenie się matematyczne i logiczne; prowadząca zajęcia usprawniające widzenie, rehabilitację oka dzieci niewidomych i słabowidzących, zajęcia wprowadzające do nauki alfabetu brajla;
- kierownik turnusów rehabilitacyjnych – wakacyjnych wyjazdów integracyjnych od 2014 roku, podczas których prowadzona jest terapia dzieci i wspomaganie rodziców w wymiarze min. 40h w ciągu 2 tygodni; współprowadząca zimowe półkolonie podczas ferii;
- tutor, trener; pomysłodawczyni i prowadząca od 2011 roku spotkania Klubu Rodziców Wymagających Dzieci pozwalające na dzielenie się emocjami, wiedzą i doświadczeniem związanymi z leczeniem i wychowaniem niepełnosprawnego dziecka oraz rozwijające samoświadomość rodzica, dorosłego;
- konsultant ds. diety dziecka ze spektrum autyzmu (bo jest mamą dziecka z autyzmem i od ponad 10 lat stosuje dietę u swojego dziecka); prowadząca warsztaty kulinarne „Zdrowe Piątki - Fundacyjne Rewolucje Kuchenne”.
Jestem dostępna pod nr telefonu: 501417274 (jeśli nie odbieram od razu, to oddzwaniam; można wysłać SMS) lub w piątki (w cztery oczy) od godz. 14.00-17.00. Można wysłać maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

mgr Emilia Walczak
Kynoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii, metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Towarzystwo psów motywuje dziecko do podjęcia wyzwań , daje poczucie bezpieczeństwa, buduje poczucie własnej wartości. Terapia staje się zabawą a założone cele zostają osiągnięte w atmosferze odprężenia.

Zajęcia z psami

 • obniżają napięcia i lęki
 • zmniejszają poczucie samotności
 • otwierają na komunikację ze światem zewnętrznym  
 • wyzwalają empatię
 • stymulują mowę
 • rozwijają słownictwo
 • wzbogacają wiedzę
 • poprawiają pamięć i koncentrację 
 • zaspokajają potrzebę ruchu oraz tworzenia
 • sprawiają, że dzieci lepiej reagują na negatywne bodźce zewnętrzne
 • poprawiają integrację sensoryczną
 • ćwicz motorykę małą i dużą
 • relaksują , wyciszają
 • budują poczucie własnej wartości, które przenoszone jest na inne dziedziny życia            

mgr Małgorzata Błaszczyk 
Logopeda, kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i wymowy, terapia logopedyczna dziecka zdrowego i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oligofrenopedagog, terapia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 35-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem upośledzonym i autystycznym pozwala na zapewnienie opieki wszechstronnej pod względem merytorycznym. Zajęcia grupowe ukierunkowane na podejmowanie współpracy i integracji , niwelowanie niewłaściwych postaw w funkcjonowaniu w zespole. Specjalista terapii zaburzeń uwagi. Zajęcia z zakresu koncentracji uwagi i terapii deficytów poznawczych, szczególne zalecane dla dzieci nadpobudliwych, mających kłopot z podtrzymaniem uwagi na wykonywanych ćwiczeniach , rozumieniu czytanego tekstu, podejmowania decyzji, uzależnieniem od komputera. Terapia Play pozwala lepiej przygotowywać się do sprawdzianów i egzaminów.

Muzyk:

 • Zajęcia umuzykalniające indywidualne – ćwiczenia z zakresu treningu słuchowego, zapoznanie z instrumentami i wykorzystanie ich w terapii
 • Zajęcia umuzykalniające grupowe – pozwalają na wprowadzenie dziecka w świat doznań muzycznych połączone z nauką współdziałania i pracy grupowej
 • Zajęcia logorytmiczne - to świetne uzupełnienie terapii logopedycznej poprzez rytmizację mowy, usprawnianie motoryki dużej i małej poprzez działania muzyczne oraz trening słuchu.
 • Zapoznanie z grą na keyboardzie i nauka gry na instrumencie.
 • Zajęcia muzyczne polecane są dla dzieci zdrowych ale także dla dzieci upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami motoryki , koncentracji, funkcjonowania społecznego, w szczególności dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.    

mgr Małgorzata Pluta 
Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta nurtu poznawczo-behawioralnego w toku certyfikacji, pedagog, muzykoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu. Obecnie jest psychologiem i terapeutą w Fundacji „Nowa Nadzieja” oraz w szkole podstawowej i gimnazjum z oddziałem integracyjnym, gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, a także z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Wspomaga młodych podopiecznych Fundacji w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i pomaga w pokonywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Swoją wiedze oraz warsztat wzbogaca uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach: „Autyzm – objawy, rodzaje i metody terapii”, „Trening Umiejętności Społecznych jako program pracy z uczniem mającym trudności społeczne i emocjonalne”, „Metody diagnozy neuropsychologicznej”, „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”.

mgr Marlena Ulrych 
Psycholog, specjalizuje się szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz systemem rodzinnym. W swojej działalności zawodowej współuczestniczy w diagnostyce w obszarze całościowych zaburzeń rozwojowych, zaburzeń OUN oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzi oddziaływania terapeutyczne małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi.

mgr Katarzyna Sibińska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 20-letnim stażem pracy w zawodzie, oligofrenopedagog. Bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • terapia dysleksji, dyskalkulii, dysortografii;
 • diagnoza gotowości szkolnej;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie), mające na celu osiąganie sukcesów edukacyjnych.

 mgr Magdalena Buchla
Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem , Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody : m.werbo-tonalną, metodę krakowską a także metodę Integracji Odruchów wegdług Swietłany Masgutowej.

Cennik zajęć prowadzonych w Fundacji Nowa Nadzieja w Kaliszu oraz Ostrowie Wielkopolskim
obowiązuje od 1 lutego 2019 r.
 

Rodzaj zajęć  Oferta pełnopłatna dla
dzieci spoza fundacji
 Oferta ulgowa
dla podopiecznych fundacji
Zajęcia indywidualne   
1. Logopedyczne/
    pedagogiczne 
60 zł/godzina  50 zł/godzina 
2. Psychologiczne  80 zł/godzina  80 zł/godzina 
3. SUO   -
Zajęcia grupowe   
1. Zajęcia grupowe    50 zł/godzina   40 zł/godzina 
2. TUS   40 zł/godzina  40 zł/godzina
Diagnozy i opinie specjalistyczne   
Diagnoza SI  200 zł  
Diagnoza logopedyczna   400 zł  
Diagnoza psychologiczna 300 zł
Badanie zdolności intelektualnych 300 zł
Kompleksowa diagnoza psychologiczna z badaniem zdolności intelektualnych 550 zł

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

Fundacja posiada status

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

Kup i pomóż chorym dzieciom

Infolinia do Fundacji

Godziny działania infolinii:

 • Poniedziałek: 13.30-18.00
 • Wtorek: 9.00-15.00
 • Środa: 9.00-15.00
 • Czwartek: 9.00-15.00
 • Piątek: 9.00-15.00

   

Wspierają nas:

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.