NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" będzie grupą współdziałających podmiotów, mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W skład Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" wchodzić będą: Ośrodek Wczesnej Interwencji, OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy, Dom grupowy - Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych. Fundacja "Nowa Nadzieja" posiada blisko hektarową działkę na budowę Ośrodka Rozwoju "Nowa w Śliwnikach na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce, w odległości 11 km do Kalisza i 13 km od Ostrowa Wlkp.

Budowa Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego prosimy Państwa o wsparcie. Jak można to zrobić?

1. Przekazując 1% podatku dochodowego KRS: 0000321541 wpisując do rozliczenia podatkowego cel:
    Na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja           ==> Jak zrobić bez pomyłki
2. Pobierając bezpłatny program do wypełniania PITów lub rozliczając się on-line. 
    Program ma na stałe wpisany cel: Na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja

                        

3. Przekazując darowiznę na specjalne konto na budowę Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja
    Fundacja "Nowa Nadzieja", 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13
    Alior Bank o/Kalisz: 81 2490 0005 0000 4600 4012 5637

Fundacja „Nowa Nadzieja" powstała w Kaliszu w 2009 roku jako efekt wysiłków grupy rodziców chorych dzieci. Od samego początku fundacja pomaga dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom głównie poprzez organizowanie terapii, zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację, ale także specjalistyczne szkolenia dla rodziców i terapeutów. We współpracy z ośrodkiem w amerykańskim Portland powstał w Kaliszu pionierski w skali kraju Ośrodek Diagnostyczny, gdzie pomoc mogą uzyskać rodziny zaniepokojone rozwojem swoich dzieci. Od 2016 roku działa wyremontowany i dostosowany do potrzeb działalności Fundacji obiekt w Kaliszu na ul. Nowy Świat 13, a styczniu 2017 r został otwarty oddział w Poznaniu.

Wielu naszych podopiecznych to również osoby dorosłe, dla których wsparcie naszego państwa jest najmniejsze. Po ukończeniu 24 roku życia, kiedy zakończą ostatni etap edukacyjny, ustaje dla nich jakakolwiek zorganizowana pomoc. Nie mają gdzie mieszkać i gdzie pracować, stając się z czasem coraz większym obciążeniem dla rodziców. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, fundacja planuje stworzyć duże Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”. Oprócz kompleksowej pomocy dla dzieci z całego regionu w ośrodku znajdzie się Warsztat Terapii Zajęciowej, oraz miejsce pracy dla osób dorosłych Zakład Aktywności Zawodowej wraz z pobytem całodobowym.


Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” powstanie w Śliwnikach, gm. Nowe Skalmierzyce, w odległości 11 km do Kalisza i 13 km od Ostrowa Wlkp, w spokojnej okolicy, wśród lasów, pól uprawnych i terenów zielonych, bezpośrednio granicząc z Zawadami, terenami rekreacyjnymi. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców oraz turystów rowerowych, gdyż przebiegają tutaj dwa szlaki turystyczne. Jest czysty staw, są nowe nasadzenia, ławeczki, zadaszone miejsce do biwakowania oraz od niedawna wielofunkcyjny budynek. Niedawna powstała piękna, asfaltowa droga dojazdowa, a cały teren i dojazd od Skalmierzyc jest oświetlony.

Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" będzie grupą współdziałających podmiotów, mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Organem prowadzącym wszystkie wymienione niżej placówki jest Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nowa Nadzieja”. Cele poszczególnych placówek są szczegółowo sformułowane w odpowiednich Statutach. Działania Centrum Rozwoju koncentrują się wokół wielospecjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawny w dążeniu do maksymalnej sprawności oraz integracji społecznej.

W skład Centrum Rozwoju "Nowa Nadzieja" wchodzić będą:

 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji.
 2. OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy.
 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 4. Zakład Aktywności Zawodowej.
 5. Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy.
 6. Dom grupowy - Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Wczesnej Interwencji bezpłatnie zaoferuje rodzinom dzieci z zaburzeniami rozwoju

 • kompleksową diagnozę rozwoju dziecka
 • stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin
 • indywidualną terapię prowadzoną przez psychologów, fizjoterapeutów, logopedów i pedagogów
 • zajęcia w małych grupach, wszechstronnie stymulujące rozwój i uwzględniające indywidualne potrzeby każdego dziecka
 • poradnictwo wychowawcze
 • edukację i psychologiczne wsparcie rodziców
 • Klub rodzica - możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy;

W Ośrodku funkcjonować będą poradnia terapeutyczna, logopedyczna, fizjoterapeutyczna oraz psychologiczna. 4 – 6 oddzielnych pomieszczeń 10 – 15 m2 oraz strefa wspólna – poczekalnia z miejscem zabaw dla dzieci i dostępem do toalety dla dzieci i dorosłych. Pomieszczenia muszą spełniać warunki umożliwiające podpisanie kontraktu z NFZ (dostęp do bieżącej wody w każdym pomieszczeniu, udogodnienia komunikacyjne: podjazdy, odpowiednia szerokość drzwi, toalety dla niepełnosprawnych).

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno Wychowawczy będzie placówką pełniącą zadania edukacyjne i wychowawcze na zasadach szkoły publicznej oraz placówki dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. W Ośrodku znajdować się będą następujące oddziały (klasy):

 • po 2 odziały realizujące program z zakresu szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: Pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) Kształcenie zintergowane; Drugi etap edukacyjny: (klasy IV-VI)
 • 2 oddziały realizujące program z zakresu gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Oddział realizujący program z zakresu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ramach tego oddziału uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych takich jak:  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, religia/etyka, zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne (najczęściej realizowane w formie zajęć z rehabilitacji ruchowej)
 • 2 oddziały przedszkolne  - pełniące funkcję opiekuńczą, wychowawczą ale również kształcącą.
 • 2 grupy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ( z orzeczeniami o potrzebie objęcia zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

We wszystkich przypadkach (poza oddziałem przysposabiającym do pracy) oddziały są 4 osobowe. Konieczne są gabinety: logopedyczny (2 sale), terapeutyczny (2 sale), gabinet rehabilitacji ruchowej, sala do Integracji Sensorycznej (min. 30  - 35m2), gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektora i sekretariat, toalety oraz łazienka dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, dogodne ciągi komunikacyjne dla osób na wózkach inwalidzkich. Wskazane dogodne wyjścia z klas na teren zielony. Sala gimnastyczna wraz szatniami. Przy kompleksie boisko. Sala gimnastyczna i boisko będą we wspólnym użytkowaniu wszystkich podmiotów Centrum Rozwoju Nowa Nadzieja.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mająca na celu rehabilitację zawodową i społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W Warsztatach przebywa 30 – 40 osób dorosłych pracujących w 8 pracowniach – pomieszczeniach dostosowanych do realizacji specyficznych zadań (np. pracownia stolarska, pracownia artystyczna, krawiecka itd.) Pracownia gospodarstwa domowego to musi być w pełni wyposażona kuchnia. Oprócz tego potrzebne jest miejsce, gdzie Uczestnicy mogą gromadzić się w pełnej grupie. Gabinet Kierownika oraz sekretariat oraz trzy gabinety terapeutyczne. Szatnia i toalety/łazienka. Wszystkie pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej to miejsca pracy dla 30 – 40 osób z orzeczeniami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca odbywa się w 3 – 4 sekcjach (np. szwalnia, stolarnia, papiernia, gastronomiczna lub inne w zależności od przyjętego profilu działalności), co najmniej 30 m2 i wysokość przemysłowa. Pracownicy muszą mieć zapewnione w ciągu dnia 60 min. rehabilitacji realizowanej w trzech blokach zadaniowych (rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa, praca socjalna) – co wymaga odrębnych gabinetów. Oprócz tego potrzebne jest typowe, jak w zakładzie pracy, zaplecze socjalne. Wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na pełnienie zadań jako podwykonawca dla innych firm, konieczny jest dogodny dojazd dla samochodów dostawczych (rampa).

Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy to zaplecze hotelowe np. na piętrze nad OWI i ORWEem na potrzeby organizacji turnusów. 4 pokoje 1 osobowe, 4 pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, 10 pokoi 4 – osobowych. Wszystkie pokoje z łazienkami (z kabinami prysznicowymi). Aneks kuchenny do użytku mieszkańców. Świetlica/biblioteka dla ok. 60 osób. Dla potrzeb Centrum oraz firm zewnętrznych warto by zaprojektować salę konferencyjną na 120 osób z dużym holem.

Grupowy Dom Rodzinny – Mieszkania Chronione dla Osób Niepełnosprawnych

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Dom rodzinny to kompleks 8 – 10 pokoi 1 – 2 osobowych, z dostępem do łazienek i toalet oraz wspólną kuchnią i jadalnią. Wyodrębniony musi być pokój z łazienką dla opiekuna osób przebywających w Grupowym Domu.

Program PIT 2017 to prawidłowe rozliczenia podatkowe 2017
Program PIT Format przeznaczony jest dla wszystkich, którzy muszą wypełnić pity 2017. Łatwy i szybki w obsłudze program sprawi, że rozliczenie pit w 2018 roku nie będzie już czarną magią! Z tym programem wypełnisz pita sprawnie i bezbłędnie.
Program do bezpłatnego pobrania >>>>> www.darmowePITy.pl

Co sprawia, że program pity 2017 jest tak chętnie stosowany do rozliczenia podatku?

 • intuicyjna i prosta obsługa programu – deklarację wypełnia się nawet w 5 minut
 • program pity 2017 zawiera komplet deklaracji podatkowych i załączników tak, by każdy rozliczył się fiskusem; przede wszystkim PIT-37 i PIT-36 oraz ponad 20 innych typów deklaracji podatkowych, załączników i formularzy
 • program dostępny w dwóch wersjach: instalacyjnej oraz online, dzięki czemu z programu mogą korzystać internauci i użytkownicy systemów: Windows, Mac OS, Linux
 • możliwość wyboru drogi sporządzenia rocznego zeznania podatkowego – aktywne deklaracje oraz kreator prowadzący „krok po kroku”
 • sprawna wysyłka e-deklaracji
 • system e-deklaracji rozbudowany jest o obsługę najczęstszych problemów przy wysyłce elektronicznej
 • automatyczna, bezpieczna aktualizacja programu - program jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami

Pity 2017 - ZAUFAJ EKSPERTOWI >>>>>   www.darmowePITy.pl

Darmowy program PIT FORMAT przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych, które są zobowiązane złożyć roczne zeznanie podatkowe i obliczyć swój osobisty podatek dochodowy w 2018 roku, czyli Personal Incom Tax, czyli właśnie PIT 2017.

Jeśli w 2017 roku byłaś/byłeś pracownikiem etatowym lub na umowę zlecania lub o dzieło, albo osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a może opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym, samotnie wychowujesz dzieci, jesteś emerytem lub rencistą, jeśli osiągasz przychody z zagranicy, z giełdy, najmu, zbycia nieruchomości, czy praw majątkowych – każdy przypadek rozliczysz w programie PIT FORMAT. Czeka tu na Ciebie PIT 28, PIT 36, PIT 37 i wszystkie inne jakie są potrzebne, aby rozliczyć podatki.

Program PIT FORMAT to bardzo dobry program do pit, ponieważ użytkownik nie musi się go uczyć. Jest tak intuicyjny i wyświetla tak czytelne komunikaty, że po uruchomieniu można od razu przystąpić do składania zeznania, aby po krótkim czasie z powodzeniem je zakończyć. Jako jedyny zawiera tak elastyczny Kreator, który prowadzi użytkownika przez cały (!) proces i pozwala przejść do dowolnego miejsca zeznania, aby coś sprawdzić lub poprawić. Zawiera unikalne sposoby wprowadzania i kontroli danych oraz system ograniczania kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku. Program PIT Format 2017 dla Ciebie.

 

Święta to czas wyjątkowy. Czas dla rodziny i przyjaciół.
Czas, kiedy życzymy sobie wszystkiego, co najlepsze.
Chcielibyśmy życzyć Państwu przede wszystkim ZDROWIA.
Zdrowie jest dla nas najważniejsze i pozwala na realizację wszystkich marzeń.
Nasi podopieczni mają piękne marzenia i do ich spełnienia potrzebują jedynie (aż!) zdrowia.
Proszę pamiętać o nas w tych szczególnych dniach i być z nami również przez cały rok.

Zarząd, dyrekcja, współpracownicy i podopieczni Fundacji „Nowa Nadzieja”

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

Kup i pomóż chorym dzieciom

Infolinia do Fundacji

Godziny działania infolinii:

 • Poniedziałek: 13.30-18.00
 • Wtorek: 9.00-15.00
 • Środa: 9.00-15.00
 • Czwartek: 9.00-15.00
 • Piątek: 9.00-15.00


Wspierają nas:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.